KORISNIK PROJEKTA

komunalije

Komunalije Đurđevac d.o.o.
Radnička ul. 61, 48350, Đurđevac
www.komundju.hr

SUFINANCIJERI

#

Općina Ferdinandovac

#

Općina Virje

.

#

Općina Novigrad Podravski

#

Općina Kloštar Podravski

#

Općina Novo Virje

#

Grad Đurđevac

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

57.789.892,02 €

BESPOVRATNA SREDSTVA:

31.791.672,82 €

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA:

46.203.377,76 €

IZVOR EU SUFINANCIRANJA:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. Mehanizam za oporavak i otpornost

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Komunalija d.o.o. Đurđevac.