Započelo izvođenje vodovodnih priključaka u naseljima Novigrad Podravski i Delovi

9.5.2022.

U travnju, 2022. započela je izgradnja 107 priključaka na javnu vodoopskrbu i 485 priključaka na javnu odvodnju na području Novigrada Podravskog. Radovi će trajati 2 mjeseca. Aktivnosti u ovom području obuhvaćaju i:

  • Dogradnja fekalne kanalizacije Novigrad Podravski – ukupna dužina 1.084 m
  • Izgradnja tlačnog cjevovoda fekalne kanalizacije Novigrad Podravski – Virje s retencijskim bazenom i crpnom stanicom Novigrad Podravski – ukupna dužina 3.123 m.
  • Započeto je izvođenje vodovodnih priključaka u naselju Delovi.
  • Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Delovi – ukupna dužina 2.349 m

Ciljna skupina projekta su stanovnici trenutno priključeni na postojeći sustav javne odvodnje i javne vodoopskrbe te oni koji će nakon provedbe projekta imati mogućnost besplatnog priključka na novi sustav javne odvodnje (11.298 stanovnika) te novi sustav vodoopskrbe (9.477 stanovnika).