Roll-up banner

26.5.2021.

OPĆI CILJ PROJEKTA: Doprinos unaprjeđenju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području koje zahvaća aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, a samim time i sveukupnom poboljšaju stanja okoliša na razini aglomeracija

STRATEŠKI CILJEVI PROJEKTA: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurati će se izgradnjom i sanacijom sustava javne vodoopskrbe. Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda doprinosi poboljšanju stanja voda, većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje kao i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 352.516.263,55 HRK (s PDV-om)

SUFINANCIRANJE IZ EU: 196.280.281,42 HRK

TRAJANJE PROJEKTA: od svibnja 2019. do listopada 2023.

IZVOR FINANCIRANJA: Kohezijski fond