Radovi na projektu su u tijeku

20.10.2022.

Na području Grada Đurđevca izvedena je dogradnja kanalizacijske mreže u Škurdijevoj ulici ukupne dužine 1.044 m. Trenutno su u tijeku radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava u ulicama Matije Gupca i Miroslava Krleže ukupne dužine 1.300 m što je i izvedeno, dok preostaje izgradnja kućnih priključaka na novu mrežu.

Također odvijaju se radovi na kanalizacijskoj mreži u naselju Čepelovac gdje je izvedeno 1.300 m, te je u tijeku izgradnja Vodospreme Čepelovac, kao i spojni cijevovod od Vodoospreme Čepelovac do Vodospreme Budrovac u  dužini od 3.300 m od čega je izvedeno 2.600 m.

Za vrijeme trajanja projekta vrše se priključenja na sustave vodovodne i kanalizacijske mreže koji su naravno besplatni, a trenutno je izvedeno 70 priključaka.

Sveukupno izvedenih radova na području Grada Đurđevca iznosi 14,8 milijuna kuna što predstavlja 22% ugovorenih radova.

 

Na području Općine Kloštar Podravski vrše se radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u naseljima Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac i Kozarevac ukupne dužine 38 km od čega je izvedeno 12 km. Također je izvedeno 53 kućna priključka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

Sveukupno izvedenih radova na području Općine Kloštar Podravski iznosi 20,2 milijuna kuna što predstavlja 16% ugovorenih radova.

U  Novigradu Podravskom i naselju Delovi izvedena je sva kanalizacijska mreža ukupne dužine 8 km, te je izvedeno 170 priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

Vrijednost izvedenih radova iznosi 6,6 milijuna kuna od ukupno 19,5 milijuna kuna ugovorenih radova što iznosi 34%.

Na području Općine Virje u tijeku su pripremni radovi na izvođenju kanalizacijske mreže u naseljima Šemovci i Hampovica te izrada kućnih priključaka od kojih je izvedeno 50 komada na vodoopskrbnu mrežu.

 

Vrijednost izvedenih radova je 320 tisuća kuna što predstavlja 0,9% ugovorenih radova.

U naselju Ferdinandovac vrše se pripremni radovi na izgradnji kanalizacijske mreže, dok je na području Općine Ferdinandovac i Novo Virje ukupno izvedeno 102  priključaka na vodoopskrbnu mrežu.

Vrijednost izvedenih radova je 777 tisuća kuna što predstavlja 3,64 % ugovorenih radova.