Prijavite se za besplatno priključenje na vodovod i odvodnju!

18.5.2022.

Prijavite se za besplatno priključenje na vodovod i odvodnju!

Prijave na besplatno priključenje na vodovod i odvodnju su i dalje u tijeku. 

Za besplatno priključenje potrebno je predati obrazac zahtjeva za priključenje, koji je potrebno ispuniti traženim informacijama i prilozima ( gruntovni izvadak, kopija katastarskog plana i dozvola za gradnju), te dostaviti Komunalijama d.o.o. putem email pošte na info@komundju.hr , običnom poštom na adresu Komunalije d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac ili osobno. Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Nakon zaprimanja zahtjeva slijedi kontaktiranje vlasnika kućanstva i dogovor oko lokacije pojedinog priključka na osnovu čega će se izraditi uvjeti za izgradnju priključka. Izgradnja priključaka odvijat će se tijekom 2022. i 2023. godine ovisno o planu izgradnje izvođača radova.

Za više infomacija obratite se isporučitelju vodnih usluga Komunalije d.o.o. Đurđevac mailom na  info@komundju.hr ili putem telefona +385 48 812 304 ili +385 98 975 4458.