Održana tiskovna konferencija za tisak vezanu uz status radova u sklopu Projekta

9.12.2022.

Održana tiskovna konferencija za tisak vezanu uz status radova u sklopu Projekta

Na gradilištu Vodospreme Čepelovac, 6. prosinca u 12:00 h, održana je konferencija za medije povodom predstavljanja statusa radova infrastrukturnog projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“.

Projekt je predstavio g. Tomislav Kolarić, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac koje su njegov korisnik. Naveo je da je u tijeku izvođenje radova na području grada Đurđevca, ali i svim okolnim općinama koje su partneri na projektu vrijednom 430,7 mil. kn. Radovi se trenutno odvijaju na 12 lokacija, a vrijednost radova na vodospremi Čepelovac iznosi 14,6 mil. kn.

Sama vodosprema Čepelovac ima zapremninu od 2500 m3 i Komunalijama je vrlo važna za ekonomično poslovanje vodopskrbe, s obzirom na nadmorsku visinu i mogućnost gravitacijskog sustava vodoopskrbe čime se izravno štedi na energiji te se uspješno osigrava niska cijenu vodne usluge.

Izgradnjom vodovodne, ali i kanalizacijske mreže omogućit će se  priključenje 11.300 stanovnika na sustav javne odvodnje i 9500 stanovnika na sustav javne vodoopskrbe št će uvelike podići standard ovog kraja, a priključenjem na sustav odvodnje smanjit će se količina nepročišćenih otpadnih voda kojom izravno utječemo na zaštitu okoliša i naših izvora pitke vode, odnosno našeg vodonosnika koji  nije samo najveći u Hrvatskoj nego i u Europi.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca Željko Lacković iskazao je zadovoljstvo dinamikom radova i suradnjom svih uključenih strana naglasivši da je privlačenje europskih sredstava u ovako velikom iznosu nužna da bi se podigla razina kvalitete života u ruralnim krajevima Hrvatske.

Direktor tvrtke izvođača Bistra d.o.o. više je rekao o trenutnom stanju radova: „Izbetoniran je i dovršen je grubi grrađevinski dio oko strojarnice, a sada se trenutno izvode radovei na postavljanju oplate za prostore gdje će biti buduća vodosprema. Izvode se radovi i u okolnim mjestima gdje je dnevno ukupno prisutno 30-50 radnika svakodnevno po svakoj jedinici. Izvršenje radova u financijskom smislu je trenutno na 28% na području grada Đurđevca te između 18 i 20% na području općine Kloštar Podravski.“

Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je ovo najveći projekt na području grada Đurđevca i okolnih općina odnosno vodopskrbnog područja kojim upravljaju Komunalije i to ne samo po iznosu nego i po značaju jer se realizacijom ostvaruje velik broj besplatnih priključaka. Istaknuo je da su u pripremi i male aglomercije koje se također financiraju EU sredstvima čime će se postići 100%-tna priključenost na sustav vodoopskrbe i gotovo 100%-tna priključenost na sustav odvodnje. Naglasio je da se zahvaljujući viziji uključenih aktera o izgradnji temeljne infrastrukture ljudi odlučuju ostati u ovom kraju.

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda g. Davor Vukmirić izrazio je zadovoljstvo tijekom projekta za koji su između ostalog zaslužni dobra suradnja između aktera, njihova angažiranost i dobra priprema projekta i time što je domaća tvrtka izvođač radova. Zamolio je mještane za strpljenje zbog radova koji su sveobuhvatni, ali je naglasio i kako će svjedočiti sasvim novom i ljepšem gradu i boljim uvjetima života što je pretpostavka i za gospodarski rast.

Ujedno je iskoristio i priliku da pohvali gradonačelnika Jančija, direktora Kolarića i predsjednika vijeća Lackovića na njihovom angažmanu oko projekta jer nije prošao niti jedan mjesec da netko od njih nije došao u Hrvatske vode po pitanju projekta kako bi osigurali da je on što uspješniji.

Zahvaljuje se prisutnima u ime g. Generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića na svemu dobrom što čine za ovaj projekt jer i Hrvatske vode žive od realizacije i porivlačenja EU sredstava zahvaljujći osiguranim sredstvima koje je omogućila Vlada RH i premijer Andrej Plenković.

Predviđa se da će radovi trajati do 31.12.2023., a projektom će biti obuhvaćena naselja: Đurđevac, Čepelovac, Budrovac, Ferdinandovac, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, Kozarevac, Virje, Šemovci, Hampovica, Delovi i Novigrad Podravski.

Na konferenciji su, osim spomenutih istaknutih uzvanika, sudjelovali i predstavnici izvođača, stručnog nadzora te predstavnici Izvršitelja promidžbe projekta Projekt jednako razvoj d.o.o. kao i brojni predstavnici medija.