Održan inicijalni sastanak vezan uz uvođenje u posao izvođača Bistra d.o.o prema Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji Radova Grupe E

16.9.2021.

Održan inicijalni sastanak vezan uz uvođenje u posao izvođača Bistra d.o.o prema Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji Radova Grupe E

Dana 9.rujna, 2021. godine održan je inicijalni sastanak vezan uz Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Radova Grupe E izvođača Bistra d.o.o. Na dnevnom redu predstavljeni su sudionici Projekta, ugovorna dokumentacija te je predstavljen plan rada Izvođača. Inženjer je po dostavi Obavijesti o datumu početka uveo u posao izvođača
radova Bistra d.o.o. na izgradnji Radova Grupe E. Datum početka je 9. rujna, 2021. godine.