Obavijest o datumu početka radova u općini Novigrad Podravski i općini Virje

29.11.2021.

Obavijest o datumu početka radova u općini Novigrad Podravski i općini Virje

Dana 23.09.2021. godine potpisan je Ugovor u kojem se Izvođač Kostak d.d. obvezuje izvesti sljedeće radove u sklopu Projekta: Grupa A: Vodoopskrba i odvodnja općine Novigrad Podravski i Grupa B: Vodoopskrba i odvodnja Općine Virje, kao i izraditi izvedbene projekte radova sukladno projektnoj dokumentaciji danoj od Naručitelja.

Datum početka radova je  11.10.2021., što je ujedno i datum uvođenja u posao.