Obavijest o aktivnostima

19.7.2021.

Dana 12. srpnja, 2021. godine Komunalije Đurđevac zaprimile su Completion Note od Jaspersa kojim se daje pozitivno mišljenje na Novelaciju Studije izvedivosti u kojoj se izvršila korekcija troškova na projektu i dobila nova vrijednost Projekta. Nova vrijednost projekta Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture u aglomeraciji Đurđevac,Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete je 344.588.145,45 HRK bez PDV-a.

Slijedom toga, u tijeku su aktivnosti  pripreme priloga  zahtjevu za dougovaranje Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju prema Uputi krajnjem korisniku o uvjetima mogućeg sklapanja dodatka ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Nakon zaprimanja potvrde da su Hrvatske vode zaprimile službeni zahtjev od strane Komunalija Đurđevac i ušle u proceduru dougovaranja, planiraju se objaviti odluke o odabiru na nabavama za radove na mreži, izgradnji/dogradnji UPOV-a i usluzi nadzora.

Očekujemo se da će se to dogoditi do kraja srpnja.