Napredak radova u siječnju

31.1.2024.

Odvodnja općine Ferdinandovac

Na cjelini D – odvodnja općine Ferdinandovac, na kućnim priključcima  odvodnje postignuto je 17,14% radova s 91 realiziranim priključkom. Na kućnim priključcima vodoopskrbe napredovalo se na 46,64% s 222 instalirana priključka. Izvedeno je 2.372 metra gravitacijskih kanala odvodnje, što čini 37,04% realizacije. Postignuta je visoka realizacija tlačnih cjevovoda odvodnje od 93,92% s 392 metra izvedenih cjevovoda.

Ukupno (vodoopskrba i odvodnja) je realizirano 40,52% radova.

Odvodnja općine Novigrad Podravski

Na cjelini A – odvodnja općine Novigrad Podravski, ostvaren je napredak na kućnim priključcima za odvodnju od 77,32% s ukupno 375 realiziranih priključaka. Na kućnim priključcima za vodoopskrbu zabilježeno je izuzetno visoko ostvarenje od 140,19% s 150 instaliranih priključaka. Gravitacijski kanali odvodnje postigli su 85,37% realizacije s izvedenih 2.911 metara, dok je tlačni cjevovod odvodnje dostigao 95,92% realizacije s 4.947 metara izvedenih cjevovoda.

Ukupna realizacija projekta odvodnje iznosi 91,72%.

Vodoopskrba i odvodnja općine Kloštar Podravski

U općini Kloštar Podravski, koja uključuje naselja Budančevica, Prugovac, Kozarevac i Podravske Sesvete, ostvaren je napredak u projektima vodoopskrbe i odvodnje. Do sada je izgrađeno pet od deset planiranih crpnih stanica, što čini polovicu predviđenog obima radova. U segmentu kućnih priključaka za odvodnju, od planiranih 1.563 priključka uspješno je realizirano 893, čime je postignuto 57,13% od planiranog.

Za kućne priključke vodoopskrbe, realizacija je 293 instalirana priključka od predviđenih 1.481, što iznosi 19,78%. Na sekundarnim vodoopskrbni cjevovodima realizirano je 20.337 metara od planiranih 23.663, što predstavlja 85,94% planiranih radova.

Što se tiče odvodnje, gravitacijski kanali su također dobro napredovali s realizacijom od 71,71%, što uključuje 22.254 metra od ukupno planiranih 31.032,19 metara. Izvedba tlačnih cjevovoda je na postignutih 95,88% realizacije, što se odnosi na 6.696 metara od ukupno planiranih 6.984,02 metra.

Ukupno gledajući, projekti vodoopskrbe i odvodnje u Kloštar Podravskom ostvarili su 79,91% predviđenih radova.

Vodoopskrba i odvodnja grada Đurđevca

U okviru Cjeline C – vodoopskrba i odvodnja grada Đurđevca, koji obuhvaća naselja Budrovac, Čepelovac, Sveta Ana, Suha Katelena, Sirova Katelena, Mičetinac, Grkine i Severovce, postignut je značajan napredak u siječnju 2024.

Crpne stanice: Postignuta realizacija od 66,67% s dvije izvedene jedinice od planiranih tri. Na kućnim priključcima odvodnje realizirano je 83,63% s 332 instalirana priključka od planiranih 397, a na kućnim priključcima vodoopskrbe premašeni su očekivani ciljevi s realizacijom od 102,41%, što uključuje 723 instalirana priključka od planiranih 706.

Na rekonstrukciji preljevnih objekata ostvareno je 50% realizacije s tri rekonstruirana objekta od planiranih šest. Na vodoopskrbnom cjevovodu Čepelovac premašeno je planirano s realizacijom od 100,50%, odnosno izveden je 3.281 metar cjevovoda od planiranih 3.264,66 metara.

Na vodoopskrbnom cjevovodu Đurđevac ostvareno je 77,70% radova s 4.829 metara izvedenih od planiranih 6.215 metara.

Na gravitacijskim kanalima odvodnje realizacija iznosi 79,22% s 7.743 metra izvedenih od planiranih 9.774 metara. Na tlačnim cjevovodima odvodnje realizacija je 45,49% s 1.452 metra izvedenih od planiranih 3.192 metara.

Sveukupno za vodoopskrbu i odvodnju realizacija projekta iznosi 77,10%,

Odvodnja općine Virje

U sklopu cjeline B – odvodnja općine Virje, na kućnim priključcima za odvodnju ostvaren je napredak od 12,21% s 111 realiziranih priključaka. Za kućne priključke vodoopskrbe, napredak je 18,83% s 129 instaliranih priključaka. Gravitacijski kanali odvodnje postigli su 46,87% realizacije s 4.051,00 izvedenih metara. Tlačni cjevovod odvodnje dostigao je visoku realizaciju od 93,74% s 4.684 metra izvedenih cjevovoda.

Ukupno, projekt u općini Virje realiziran je na 64,04%

 

UPOV:

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Virje:

U tijeku je izvedba AB radova na ulaznoj crpnoj stanici i izvedba građevinsko obrtničkih radova na stanici za prihvat vode iz sabirnih jama.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Podravske Sesvete:

U tijeku je  iskop za SBR bazen, izvedba tampona ispod podne ploče SBR bazena i betoniranje podložnog betona, armiranje i betoniranje podne temeljne poče SBR bazena.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Ferdinandovac:

U tijeku je izvedba AB radova vodomjernog okna i izvedba zemljanih radova SBR bazena.

Fotografije o stanju i napretku radova na gradilištu