Napredak radova u prosincu

31.12.2023.

Odvodnja općine Novigrad Podravski

Na cjelini A projekta odvodnje u općini Novigrad Podravski, koja obuhvaća područja Javorovac, Borovljani i Vlaislav izvedeno je ukupno 91.72% radova. Po projektu je predviđeno postavljanje 485 kućnih priključaka za odvodnju s trenutnom realizacijom od 77,32% (postavljeno je 375 priključaka). Predviđeno je 3.410,02 metara gravitacijskih kanala s realizacijom od 85,37%, dok je dovršenost tlačnih cjevovoda na 95,92%.

Odvodnja općine Virje

Na cjelini B projekta odvodnje u općini Virje, koja obuhvaća područja Miholjanec, Rakitnice i Donje Zdjelice realizirano je 60.42% radova. Predviđeno je 909 kućnih priključaka za odvodnju, s trenutnom realizacijom od 12,21% i 111 instaliranih priključaka. Za vodoopskrbu je planirano 685 priključaka, s realizacijom od 18,83% i 129 postavljenih priključaka. Ukupna dužina planiranih gravitacijskih kanala za odvodnju iznosi 8.643,40 metara, s ostvarenom realizacijom od 41,16% i izvedenih 3.558 metara kanala. Planirano je 4.996,89 metara tlačnih cjevovoda, od kojih je izvedeno 4.684 metra, što čini realizaciju od 93,74%.

Vodoopskrba i odvodnja grada Đurđevca

Planirane su tri crpne stanice, od kojih je jedna do sada izgrađena, što predstavlja 33,33% realizacije. Postavljen je 397 kućnih priključaka za odvodnju, s visokom realizacijom od 78,84%, što znači da je postavljeno 313 priključaka. Od planiranih 706 kućnih priključaka za vodoopskrbu, realizirano je 703, što daje izuzetno visoku realizaciju od 99,58%. U planu je rekonstrukcija šest preljevnih objekata, s dosadašnjom realizacijom od 50% ili tri objekta.

Na vodospremi Čepelovac realizirano je 75% izgradnje vodospreme kapaciteta 2500 m^3 i prateće crpne stanice. Na vodoopskrbnom cjevovodu Čepelovac realizirano je 100.5% radova. Na vodoopskrbnom cjevovodu Đurđevac ukupno je planirano 6.215 metara cjevovoda, s realizacijom od 77,70% ili 4.829 metara izvedenog cjevovoda.

Sveukupno je izvedeno (voopskrba i odvodnja) 75.39% radova.

Odvodnja općine Ferdinandovac

Na cjelini D odvodnje općine Ferdinandovac predviđen je ukupno 531 kućni priključak za odvodnju, s trenutnom realizacijom od 17,14% i 91 uspostavljenim priključkom. Za vodoopskrbu je planirano 476 priključaka, s realizacijom od 44,54% i 212 instaliranih priključaka. Ukupna dužina planiranih kanala iznosi 6.404,41 metar, s ostvarenom realizacijom od 37,04% i izvedenih 2.372 metra kanala. Planirano je 417,38 metara tlačnih cjevovoda, od kojih je izvedeno 392 metra, što čini realizaciju od 93,92%.

Na ovoj grupi, kumulativno je izvedeno 40,52% radova.

Vodoopskrba i odvodnja općine Kloštar Podravski

Na cjelini E projekta vodoopskrbe i odvodnje u općini Kloštar Podravski, koja obuhvaća Budančevicu, Prugovac, Kozarevac i Podravske Sesvete planirana je izgradnja deset crpnih stanica, od kojih je dosad izgrađena polovica, što daje realizaciju od 50%. Od  predviđenih 1.563 kućnih priključaka za odvodnju postavljen je 851, što je postiglo realizaciju od postiglo je realizaciju od 54,4%. Od planiranih 1.481 kućnih priključaka za vodoopskrbu, postavljeno je 279, što rezultira realizacijom od 18,84%. Ukupna dužina sekundarnog vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 23.663 metra, s realizacijom od 82,57% ili 19.539 metara izvedenog cjevovoda.

Sveukupno je izvedeno (voopskrba i odvodnja) 77.87%

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda:

Na UPOV-u Virje izvedeni su građevinski radovi i hidroizolacija SBR bazena i crpne stanice.

Na UPOV-u Podravske Sesvete izvedeni su zemljani radovi i napravljen je iskop za SBR bazen.

Na UPOV-u Ferdinandovac izvedeno je betoniranje podložnog betona vodomjernog okna i ispumpavanje vode.

 

Fotografije o stanju i napretku radova na gradilištu