Krenula je aktivnost obilaska kućanstava na području obuhvata Projekta

26.10.2021.

Krenula je aktivnost obilaska kućanstava na području obuhvata Projekta

Projekt će doprinijeti unaprjeđenju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području koje zahvaća aglomeracije, a samim time i sveukupnom poboljšaju stanja okoliša na razini aglomeracija. Tako će se optimizacijom javnog vodoopskrbnog sustava osigurati kvaliteta i pouzdanost opskrbe pitkom vodom, dok će se razvojem sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda postići bolje stanje voda, veća stopa priključenosti stanovništva kao i veća količina otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja.

Važno je napomenuti da će ovim Projektom stanovnicima područja biti osiguran besplatan priključak na vodu i kanalizaciju, što znači ugradnju priključne cijevi sa oknom u parceli kućanstva za kanalizaciju i priključnom cijevi i vodomjernim oknom sa vodomjerom za vodovod. Tokom mjeseca listopada i studenog, 2021. u tijeku biti obilazak kućanstava na kućne adrese kako bi se stanovnike informiralo o važnosti projekta i benefitima besplatnog priključka. Obilazak kućanstava krenuti će 15.10. i trajati će narednih 5 tjedana i to vikendima: petak, subota i nedjelja počevši s Novigradom Podravskim i Virjem, pa onaj iza tjedan – 22., 23. i 24. 10 nastavak obilaska po općini Virje. Datuma 29., 30. i 31.10. obilazak će biti u mjestima Grkine, Severovci, Novo Virje, Ferdinandovac. Vikend iza 5.,6. i 7.11. obilazak kućanstava će biti u Kloštaru Podravskom, a zadnji vikend obilaska biti će u mjestima Sirova Katalena, Budrovac, Čepelovac, Mičetinac, Sveta Ana i Đurđevac i to na datume 12., 13. i 14.11.

Pozivamo sve stanovnike da kratko ispred svog kućanstva poslušaju predstavnike Komunalija koji će vam približiti projekt i istaknuti važnost istog.

Priključenje gotovo 11.300 stanovnika na novi sustav javne odvodnje i 9.500 stanovnika na novi sustav vodoopskrbe značit će osjetno povećanje kvalitete života na području aglomeracija i time se poziva sve stanovnike ovog područja da iskoriste priliku i besplatno priključe svoja kućanstva na nove sustave!