Kontakt

Korisnik projekta
Radnička ul. 61, 48350 Đurđevac
Telefon: 048/ 812 304
Fax: 048/ 812 663
Internet stranica: http://www.komundju.hr
E-mail: info@komundju.hr

Posredničko tijelo razine 1 

Internet stranica: https://razvoj.gov.hr/
E-mail: kabinet@mrrfeu.hr

Posredničko tijelo razine 

Internet stranica: http://www.voda.hr
E-mail: voda@voda.hr

Za više informacija:
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

http://www.strukturnifondovi.hr

Ime *

Email *

Kontakt broj *

Poruka