Komunalije d.o.o. u punom jeku priprema za izgradnju

20.7.2020.

EU projekt „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ u visokom je stupnju pripremnih radnji za početak izgradnje.

U rujnu 2019. godine sklopljen je ugovor za uslugu Voditelj projekta sa zajednicom ponuditelja Ekonerg d.o.o. i PDM Savjetovanje d.o.o. s voditeljem tima Romanom Perićem, uz čiju pomoć Jedinica za provedbu projekta u Komunalijama d.o.o. Đurđevac, na čelu s Milicom Fuček, vodi sve aktivnosti na projektu.

Sklopljen je i ugovor za uslugu promidžbe i vidljivosti s izvršiteljem Projekt jednako razvoj d.o.o. te su pokrenute aktivnosti na izradi promidžbenih materijala.
Za javnu nabavu izvršitelja izgradnje mreže vodovoda i kanalizacije, vrijedne 197.033.820,20 HRK (bez PDV‐a), otvaranje ponuda je predviđeno 24. srpnja 2020. Početak radova planira se tijekom studenog 2020. godine.

U sklopu izgradnje vodoopskrbne i kanalizacijske mreže izgradit će se 3.349 kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu i 3.766 kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu, isključivo za kućanstva stambene namjene. Važno je naglasiti da je priključak koji se sastoji od priključnog cjevovoda, priključnog okna ili vodomjernog okna s vodomjerom, za sva stambena kućanstva – besplatan.

Od kolovoza 2020. godine Komunalije d.o.o. Đurđevac će uputiti javni poziv kojim se pozivaju sva stambena kućanstva na području obuhvata projekta da podnesu zahtjev za besplatan priključak na postojeću i novu mrežu vode i kanalizacije.

Obuhvat projekta za izgradnju vodovodnih priključaka je:

 • Grad Đurđevac – naselja Đurđevac, Budrovac, Čepelovac, Sirova Katelena, Suha Katalena, Mičetinac i Sveta Ana.
 • Općina Virje – naselja Virje, Šemovci, Hampovica, Donje Zdjelice i Miholjanec
 • Općina Novigrad Podravski – naselja Novigrad Podravski, Delovi, Vlaislav, Borovljani, Javorovac i Srdinec
 • Općina Ferdinandovac – naselja Ferdinandovac sa cjelokupnom okolicom (Pavljanci, Trepče, Kranjica, Tolnica, Laz, Mekiš, Lepa Greda) i Brodić
 • Općina Novo Virje – cjelokupno naselje Novo Virje (Medvedička, Drenovica, Crnec, Kingovo)
 • Općina Kloštar Podravski – naselja Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac i Kozarevac

Obuhvat projekta za izgradnju kanalizacijskih priključaka je:

 • Grad Đurđevac – naselja Đurđevac, Budrovac, Čepelovac,
 • Općina Virje – naselja Virje, Šemovci, Hampovica
 • Općina Novigrad Podravski – naselja Novigrad Podravski, Delovi
 • Općina Ferdinandovac – naselje Ferdinandovac
 • Općina Kloštar Podravski – naselja Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac i Kozarevac