Javno predstavljanje projekta na Picokijadi

27.6.2022.

Komunalije su upravo na najvećem događanju u gradu Đurđevcu, Picokijadi, održale javno predstavljanje Projekta kako bi ukazali na važnost i dobrobit ovog velikog projekta za stanovnike ovog područja, a naglasak je upravo na besplatnim priključcima na vodu i kanalizaciju. Građani su, također, na štandu mogli ispuniti zahtjeve za besplatno priključenje, kao i saznati više informacija o radovima u tijeku.

Za detaljne informacije oko besplatnog priključka zainteresirani građani se za sve  nformacije mogu obratiti isporučitelju vodnih usluga Komunalije d.o.o. Đurđevac mailom na info@komundju.hr ili putem telefona +385 48 812 304 ili +385 98 975 4458.

Priključite se besplatno na vodovod i kanalizaciju!