Javne nabave pred dovršetkom

29.6.2021.

EU projekt „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ u visokom je stupnju pripremnih radnji za početak izgradnje. Pred dovršetkom su javne nabave za radove na mreži, izgradnju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, i uslugu nadzora nad radovima.

Rezultat javnih nabava je povećanje vrijednosti Projekta sa 282.013.010,84  na 344.588.145,45 kuna.

Za navedeno je izrađena novelacija studije izvedivosti sa kojom je dokazana održivost i priuštivost nove vrijednosti Projekta. Trenutno je u postupku ocjenjivanje novelacije studije od strane Jaspers konzultanata bez čijeg pozitivnog mišljenja Ministarstvo gospodarstva i energetike neće odobriti dodatna sredstva financiranja iz Kohezijskog fonda.

Nakon očekivano pozitivnog mišljenja Jaspersa (Copletion note) će se odobriti povećanje vrijednosti projekta od strane PT1 i PT2 i potpisati dougovaranje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava .
Nakon odobrenih dodatnih financijskih sredstava moći će se izvršiti odabir najpovoljnijih ponuda i pristupiti sklapanju ugovora o radovima i usluzi nadzora.
Odobrenje PT1 i sklapanje sekundarnih ugovora očekuje se krajem srpnja.

Svrha Projekta je doprinos unaprjeđenju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na područjuaglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i podravske Sesvete, a samim time i sveukupnom poboljšanju stanja okoliša na razini aglomeracija.