Izvršeni radovi tokom kolovoza 2022.

28.8.2022.

Radovi na Grupi A: Vodoopskrba i odvodnja Općine Novigrad Podravski

  • dogradnjia kanalizacije naselja Novigrad Podravski
  • na izgradnji kanalizacije naselja Delovi
  • izvedeno je 2864 m tlačnog cjevovoda Novigrad Podravski – Virje
  • izvedeno je 100 kom priključaka u općini Novigrad Podravski

Radovi na Grupi C: Vodoopskrba i odvodnja Grada Đurđevac

  • izvedeno je 50 komada vodovodnih priključaka
  • spojni cjevovod Vodosprema Budrovac- Čepelovac, ukupno izvedeno: 827 m cjevovoda

Radovi na Grupi D: Vodoopskrba i odvodnja općine Ferdinandovac

  • izvođač Bistra d.o.o. započeo je s pripremnim aktivnostima na gradilištu
  • izvedeno je 50 komada vodovodnih priključaka

Radovi na Grupi E: Vodoopskrba i odvodnja općine Kloštar Podravski

  • izvedeno je 2000 m tlačnog cjevovoda na glavnom sabirnom kanalu Kloštar Podravski
  • izvedeno je 25 komada kućnih priključaka odvodnje