Započelo izvođenje vodovodnih priključaka u naseljima Novigrad Podravski i Delovi

9.5.2022.

U travnju, 2022. započela je izgradnja 107 priključaka na javnu vodoopskrbu i 485 priključaka na javnu odvodnju na području Novigrada Podravskog. Radovi će trajati 2 mjeseca. Aktivnosti u ovom području obuhvaćaju i: Dogradnja fekalne kanalizacije Novigrad Podravski – ukupna dužina 1.084 m Izgradnja tlačnog cjevovoda fekalne kanalizacije Novigrad Podravski – Virje s retencijskim bazenom i crpnom […]

Održan sastanak projektnog tima 15.4.

16.4.2022.

Dana 15. travnja 2022. godine održan je sastanak  Projektnog tima za provođenje projekta “Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete. Na sastanku su sudjelovali Naručitelj, voditelj projekta, nadzorni odbor, projektanti,  predstavnik grada Đurđevca i izvođači radova Bistra d.o.o. i Kostak d.d. Na mjesečnom sastanku izložene su trenutne aktivnosti na projektu koje se […]

Održan sastanak projektnog tima 25.3.

29.3.2022.

  Dana 25. ožujka 2022. godine održan je sastanak  Projektnog tima za provođenje projekta “Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete. Na sastanku su izložene trenutne aktivnosti na projektu koje se odvijaju u planiranim rokovima te se dogovarala daljnja dinamika izvođenja projektnih aktivnosti.

Započeli radovi na gradilištima u naseljima Kloštar Podravski, Budačevica, Prugovac i Kozarevac

18.3.2022.

U sklopu Grupe E1 “Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Kloštar Podravski , Budančevica, Prugovac”, dana 21.02.2022., započeto je izvođenje radova na terenu –  izvođenjem pripremnih radova (sječa stabala, organizacija gradilišta) te se izvelo 885 m tlačnog cjevovoda na trasi Podravske Sesvete-Kloštar Podravski. U sklopu Grupe E2 “Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Kozarevac” dana 28.02.2022. započeto je izvođenje […]

Postavljena je privremena informacijska ploča

28.2.2022.

Dana 28. veljače postavljena je informacijska ploča u Škurdijevoj ulici na mjestu odvijanja radova grupe C na izgradnji/dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Đurđevca, to jest, radova na dogradnji kanalizacije.

Obavijest o odrađenoj aktivnosti obilaska kućanstva

15.1.2022.

Dana 15. siječnja, 2022. odrađena je aktivnost obilaska 5 000 kućanstva na kućne adrese, na području izvođenja projekta, gdje se stanovnike informiralo o važnosti projekta i benefitima besplatnog priključka. Obilazak kućanstva započeo je 15. listopada, 2021. godine. Priključenje gotovo 11.300 stanovnika na novi sustav javne odvodnje i 9.500 stanovnika na novi sustav vodoopskrbe značit će osjetno […]

Održana tiskovna konferencija za tisak povodom potpisa ugovora za radove u sklopu Projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“

3.12.2021.

U utvrdi Stari grad Đurđevac, 2.12.2021., održana je druga konferencija za tisak povodom potpisivanja ugovora grupe D s izvođačem Bistra d.o.o. koji će započeti radove na sustavu javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u općini Ferdinandovac, a izvršen je i obilazak lokacije početka radova za grupu C, čiji je izvođač također Bistra d.o.o., u […]

Obavijest o datumu početka radova u općini Novigrad Podravski i općini Virje

29.11.2021.

Dana 23.09.2021. godine potpisan je Ugovor u kojem se Izvođač Kostak d.d. obvezuje izvesti sljedeće radove u sklopu Projekta: Grupa A: Vodoopskrba i odvodnja općine Novigrad Podravski i Grupa B: Vodoopskrba i odvodnja Općine Virje, kao i izraditi izvedbene projekte radova sukladno projektnoj dokumentaciji danoj od Naručitelja. Datum početka radova je  11.10.2021., što je ujedno […]

Krenula je aktivnost obilaska kućanstava na području obuhvata Projekta

26.10.2021.

Projekt će doprinijeti unaprjeđenju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području koje zahvaća aglomeracije, a samim time i sveukupnom poboljšaju stanja okoliša na razini aglomeracija. Tako će se optimizacijom javnog vodoopskrbnog sustava osigurati kvaliteta i pouzdanost opskrbe pitkom vodom, dok će se razvojem sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda postići bolje stanje […]

Održan inicijalni sastanak vezan uz Radove na dogradnji i rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Virje i UPOV Podravske Sesvete, te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Ferdinandovac

16.9.2021.

Dana 10.rujna, 2021. godine održan je inicijalni sastanak vezan uz Radove na dogradnji i rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Virje i UPOV Podravske Sesvete, te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Ferdinandovac odabrane zajednice ponuditelja Cestno podjetje Ptuj d.d. i Marn inženjering. Na dnevnom redu predstavljeni su sudionici Projekta, ugovorna dokumentacija te […]