Održana tiskovna konferencija za tisak povodom potpisa ugovora za radove u sklopu Projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“

3.12.2021.

U utvrdi Stari grad Đurđevac, 2.12.2021., održana je druga konferencija za tisak povodom potpisivanja ugovora grupe D s izvođačem Bistra d.o.o. koji će započeti radove na sustavu javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u općini Ferdinandovac, a izvršen je i obilazak lokacije početka radova za grupu C, čiji je izvođač također Bistra d.o.o., u […]

Obavijest o datumu početka radova u općini Novigrad Podravski i općini Virje

29.11.2021.

Dana 23.09.2021. godine potpisan je Ugovor u kojem se Izvođač Kostak d.d. obvezuje izvesti sljedeće radove u sklopu Projekta: Grupa A: Vodoopskrba i odvodnja općine Novigrad Podravski i Grupa B: Vodoopskrba i odvodnja Općine Virje, kao i izraditi izvedbene projekte radova sukladno projektnoj dokumentaciji danoj od Naručitelja. Datum početka radova je  11.10.2021., što je ujedno […]

Krenula je aktivnost obilaska kućanstava na području obuhvata Projekta

26.10.2021.

Projekt će doprinijeti unaprjeđenju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području koje zahvaća aglomeracije, a samim time i sveukupnom poboljšaju stanja okoliša na razini aglomeracija. Tako će se optimizacijom javnog vodoopskrbnog sustava osigurati kvaliteta i pouzdanost opskrbe pitkom vodom, dok će se razvojem sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda postići bolje stanje […]

Održan inicijalni sastanak vezan uz Radove na dogradnji i rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Virje i UPOV Podravske Sesvete, te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Ferdinandovac

16.9.2021.

Dana 10.rujna, 2021. godine održan je inicijalni sastanak vezan uz Radove na dogradnji i rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Virje i UPOV Podravske Sesvete, te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Ferdinandovac odabrane zajednice ponuditelja Cestno podjetje Ptuj d.d. i Marn inženjering. Na dnevnom redu predstavljeni su sudionici Projekta, ugovorna dokumentacija te […]

Održan inicijalni sastanak vezan uz uvođenje u posao izvođača Bistra d.o.o prema Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji Radova Grupe E

16.9.2021.

Dana 9.rujna, 2021. godine održan je inicijalni sastanak vezan uz Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Radova Grupe E izvođača Bistra d.o.o. Na dnevnom redu predstavljeni su sudionici Projekta, ugovorna dokumentacija te je predstavljen plan rada Izvođača. Inženjer je po dostavi Obavijesti o datumu početka uveo u posao izvođača radova Bistra d.o.o. na izgradnji Radova Grupe E. Datum […]

Održan inicijalni sastanak vezan uz uvođenje u posao izvođača Bistra d.o.o prema Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji Radova Grupe C

15.9.2021.

Dana 9.rujna, 2021. godine održan je inicijalni sastanak vezan uz Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Radova Grupe C izvođača Bistra d.o.o. Na dnevnom redu predstavljeni su sudionici Projekta, ugovorna dokumentacija te je predstavljen plan rada Izvođača. Inženjer je po dostavi Obavijesti o datumu početka uveo u posao izvođača radova Bistra d.o.o. na izgradnji Radova Grupe C. Datum […]

Održana konferencija za tisak povodom potpisa ugovora o radovima u sklopu Projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete”

23.8.2021.

U utvrdi Stari grad Đurđevac, u petak 20. kolovoza, 2021.g u 10:00 h, održana je prva konferencija za tisak povodom predstavljanja infrastrukturnog projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ te potpisivanja ugovora s izvođačima koji će započeti radove na sustavu javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Projekt je predstavio g. […]

Obavijest o aktivnostima

19.7.2021.

Dana 12. srpnja, 2021. godine Komunalije Đurđevac zaprimile su Completion Note od Jaspersa kojim se daje pozitivno mišljenje na Novelaciju Studije izvedivosti u kojoj se izvršila korekcija troškova na projektu i dobila nova vrijednost Projekta. Nova vrijednost projekta Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture u aglomeraciji Đurđevac,Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete je 344.588.145,45 HRK bez PDV-a. Slijedom toga, u […]

Javne nabave pred dovršetkom

29.6.2021.

EU projekt „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ u visokom je stupnju pripremnih radnji za početak izgradnje. Pred dovršetkom su javne nabave za radove na mreži, izgradnju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, i uslugu nadzora nad radovima. Rezultat javnih nabava je povećanje vrijednosti Projekta sa 282.013.010,84  na 344.588.145,45 kuna. […]

Roll-up banner

26.5.2021.

OPĆI CILJ PROJEKTA: Doprinos unaprjeđenju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području koje zahvaća aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, a samim time i sveukupnom poboljšaju stanja okoliša na razini aglomeracija STRATEŠKI CILJEVI PROJEKTA: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurati će se […]