Besplatno se priključite na sustav!

4.8.2020.

Projekt “Izgradnja komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete”  provodi se na području Grada Đurđevca i Općina Virje, Novigrad Podravski, Novo Virje, Ferdinandovac, Podravske Sesvete i Kloštar Podravski.

Projekt je pokrenut kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava. Svrha Projekta je doprinos unaprjeđenju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a samim time i sveukupnom poboljšanju stanja okoliša na razini aglomeracija.

Izgradnja nove kanalizacije sa priključcima obuhvaća naselja Novigrad Podravski, Delovi, Virje, Šemovci, Hampovica, Đurđevac, Čepelovac, Budrovac, Ferdinandovac, Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, Kozarevac i Podravske Sesvete.

Sva kućanstva na navedenom području imaju osiguran besplatan priključak!

Besplatnim priključenjem na javni vodoopskrbni i odvodni sustav možete podići kvalitetu života kao i društveni i gospodarski potencijal regija te doprinijeti poboljšanju javnog zdravlja i spriječiti onečišćenje okoliša.

Za sve informacije obratite se isporučitelju vodnih usluga Komunalije d.o.o. Đurđevac mailom na  info@komundju.hr ili putem telefona +385 48 812 304 ili +385 98 975 4458

Živite zdravije i sigurnije. Priključite se besplatno!