Aktualni radovi na projektu u veljači

23.2.2023.

Na području Grada Đurđevca izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog sustava u ulicama Matije Gupca i Miroslava Krleže te su u tijeku radovi u ulici Antuna Radića i Kralja Tomislava.  Paralelno se izvode kućni priključci na vodu i odvodnju.

Također odvijaju se radovi na kanalizacijskoj mreži sa priključcima u naselju Čepelovac.  U tijeku je i izgradnja Vodospreme Čepelovac i transportnog vodovoda prema vodospremi Budrovac.

Na području općine Ferdinandovac i Novo Virje izvode se kućni priključci na vodoopskrbu. Izgradnja kanalizacije planira se započeti u svibnju 2023.

Na području općine Kloštar Podravski vrše se radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda sa priključcima u naseljima Kloštar Podravski (ulice Budrovečka, Kolodvorska, M Gupca i Oderjan) , Prugovac i Kozarevac.

Započeli su radovi na vodoopskrbnom cjevovodu Prugovac-Kozarevac u području Veseli breg.

U naselju Novigrad Podravski gravitacijski i tlačni cjevovodi izvedeni su u cijelosti, a preostaje još izgradnja crpne stanice i retencijskog bazena. U tijeku je izvođenje kućnih priključaka na sustav odvodnje. U naselju Delovi izvode se tlačni i gravitacijski cjevovod odvodnje sa priključcima.

 

.