Aktualni radovi na projektu u rujnu

29.9.2023.

U Novigradu Podravskom dovršeni su zidarski radovi koji se odnose na obradu i postavljanje poklopaca na visinu. U tijeku su radovi na ispiranju cjevovoda te pripremni radovi za asfaltiranje. Na trasi Delovi također su u tijeku radovi na ispiranju cjevovoda i pripremni radovi za asfaltiranje te zemljani, armirano-betonski, tesarski i montažerski radovi na zasunskim oknima. Ujedno, na crpnoj stanici Delovi 2 u tijeku su armirano-betonski radovi na zidovima i pokrovnoj ploči. Radi se i na zasunskim oknima tlačnog cjevovoda, retencijskim bazenima i crpnoj stanici Novigrad Podravski 1 te izradi kućnih priključaka na vodoopskrbnoj mreži.

U Virju su u tijeku kanalizacijski radovi (zemljani radovi, ugradnja cijevi), radovi na ispiranju cjevovoda te izgradnja kućnih priključaka na kanalizacijsku i vodoopskrbnu mrežu.

Na području Đurđevca izvode se pripremni, zemljani, tesarski, zidarski te betonski i armirano betonski radovi na mreži fekalne kanalizacije naselja Đurđevac, Budrovac i Čepelovac. Od kanalizacijskih radova izvode se ugradnja cijevi i okana te kućni priključci. Aktivni su i radovi na izgradnji dijelova vodoopskrbnog sustava u naselju Đurđevac i spojnog cjevovoda između vodosprema Budrovac i Čepelovac. U općini Đurđevac u tijeku su monterski radovi na izvedbi kućnih priključaka.

Na području općine Ferdinandovac aktivni su pripremni, zemljani, tesarski, zidarski te betonski i armirano betonski radovi na izgradnji fekalne kanalizacije naselja Ferdinandovac kao i izgradnja vodovodnih kućnih priključaka u općinama Ferdinandovac i Novo Virje.

Na cjelini Vodoopskrba i odvodnja općine Kloštar Podravski u tijeku su radovi na mreži fekalne kanalizacije naselja Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac i Kozarevac; radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže u naseljima Kozarevac i Prugovac te izgradnja vodovodnih kućnih priključaka u općinama Kloštar Podravski i Podravske Sesvete.

Građevinski radovi izvode se i na UPOV Virje dok se za ostala 2 UPOV-a (Podravske Sesvete i Ferdinandovac) priprema dokumentacija koja prethodi početku izvođenja radova.