Aktualni radovi na projektu u listopadu

31.10.2023.

U Novigradu Podravskom u tijeku su radovi na ispiranju cjevovoda te pripremni radovi za asfaltiranje. Na trasi Delovi također su u tijeku radovi na ispiranju cjevovoda i pripremni radovi za asfaltiranje te zemljani, armirano-betonski, tesarski i montažerski radovi na zasunskim oknima. Ujedno, na crpnoj stanici Delovi 2 u tijeku su armirano-betonski radovi na zidovima i pokrovnoj ploči. Radi se i na zasunskim oknima tlačnog cjevovoda, retencijskim bazenima i crpnoj stanici Novigrad Podravski 1 te izradi kućnih priključaka na vodoopskrbnoj mreži.

Virju su u tijeku kanalizacijski radovi (zemljani radovi, ugradnja cijevi), radovi na ispiranju cjevovoda, izgradnja kućnih priključaka na kanalizacijsku i vodoopskrbnu mrežu te bušenje ispod prometnice. Izvedeno je 318 m cjevovoda.