KORISNIK PROJEKTA

komunalije

Komunalije Đurđevac d.o.o.
Radnička ul. 61, 48350, Đurđevac
www.komundju.hr

PARTNERI

#

Koprivničko-križevačka županija

#

Grad Đurđevac

#

Općina Virje

#

Općina Novigrad Podravski

#

Općina Podravske Sesvete

#

Općina Kloštar Podravski

#

Općina Novo Virje

#

Općina Ferdinandovac

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

5.766.000,00 kuna

SUFINANCIRANJE IZ EU:

4.901.100,00 kuna (85%)

TRAJANJE PROJEKTA:

od prosinca 2014 do lipnja 2016.

IZVOR EU SUFINANCIRANJA:

Kohezijski fond

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Komunalija d.o.o. Đurđevac.