KORISNIK PROJEKTA

komunalije

Komunalije Đurđevac d.o.o.
Radnička ul. 61, 48350, Đurđevac
www.komundju.hr

SUFINANCIJERI

#

Općina Ferdinandovac

#

Općina Virje

.

#

Općina Novigrad Podravski

#

Općina Kloštar Podravski

#

Općina Novo Virje

#

Grad Đurđevac

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

352.516.263,55 kuna

SUFINANCIRANJE IZ EU:

196.280.281,42 kuna

TRAJANJE PROJEKTA:

od svibnja 2020. do listopada 2023.

IZVOR EU SUFINANCIRANJA:

Kohezijski fond

Europska unija logo Europska unija logo Europska unija logo Europska unija logo

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Komunalija d.o.o. Đurđevac.